• Opprett bruker
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Dugnader

Som alle ideelle organisasjoner er Hunstad Skolekorps avhengig av velvillige støttespillere, sponsorer og dugnader for å kunne drive korpset. Utgiftene er mange i et korps og innebærer bl.a. dirigentlønn, instruktørlønn, vedlikehold av instrumenter og uniformer. Hunstad Skolekorps har likevel ikke mange dugnader og vi fokuserer på å beholde dem som gir oss mest igjen for arbeidet. 

De foresatte er helt essensielle for at et korps skal kunne eksistere og å slite alle ut på dugnadsareid vil være for dumt. Vi har ikke loddsalg, dopapirsalg eller flaskeinnsamling. I Hunstad SK har vi i hovedsak tre dugnader i året. Det er utlevering av IRIS poser i desember, rydding ved Universitetet og i Galnåsmyra i mai og loppemarked på våren. Vi får også støtte fra Teknobingo mot at vi reklamerer for dem og til sammen utgjør disse dugnadene en betydelig del av vårt budsjett.

Les også:

"Slett ikke mye jobb å være korpsmamma"

"Korps er bedre en sitt rykte"

"Musikk gjør barn smartere"

 

Bilder fra Dreamstime og Hunstad Skolekorps