• Opprett bruker
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Velkommen til Hunstad skolekorps

hunstad korpsHunstad skolekorps er et korps for musikere fra 9 til 19 år og tilhører Hunstad boområde i Bodø. Vi gir et tilbud til barn og unge der spilleglede og vennskap står i fokus.

HSK ble stiftet i 1983 og har siden den gang tilbudt både musikalsk og sosial utvikling, og vi er stolte av denne fellesinnsatsen på alle plan. Unge og dyktige musikere, styre og utvalg, instruktører og dirigenter er alle med på dette arbeidet.

Fra 2012 har vi et samarbeid med NMF som skal vare frem til 2014. Målet er å utvide kompetansen på korpsdrift, musikalske prestasjoner og sosial utvikling. Som instruksjon har vi innleide instruktører og pedagoger fra Bodø kulturskole (Musikkskolen). 

Amatørkorpsene i Bodø er også viktige medhjelpere for HSK og har de siste årene deltatt aktivt som utøvende støttespillere og instruktører for korpset. Sammen med ungene, de foresatte og mange av Bodø's øvrige stab av musikere, både profesjonelle og amatører, har vi et stort og godt fellesskap med mange muligheter.

Korpset satser på best mulig musikkpedagogisk oppfølging for de yngste til de er etablert i hovedkorpset. Flere av våre musikere deltar også i prosjekter i Kulturskolen, i Bodø orkesterforening, andre ensembler og band, og som hospitanter i voksenkorps.

Det har i mange år vært en godt plantet, men dessverre noe overdtrevet påstand om at det er mye dugnad i skolekorps. Dette har vi lyst å gjøre noe med, og vi i Hunstad Skolekorps har et stort forkus på akkurat dette, slik at foresatte og musikere trives i medlemsskapet.

Dersom du har lyst til å spille sammen med oss, kan du ta kontakt med oss ved å sende melding til oss i menyen til venstre.

Korps er gøy! Velkommen til Hunstad.

Bilder fra Dreamstime og Hunstad Skolekorps