• Opprett bruker
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Krav om politiattest i Hunstad skolekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. oktober 2009.

I Hunstad skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Marit Fredriksen - Kontaktinfo

Våre representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

 1. Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Geir Hareide Hansen sender søknaden til politiet.
 2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
 3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Geir Hareide Hansen eller Marit Fredriksen. Hunstad skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Her kan du laste ned søknadsskjemaet.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Hunstad skolekorps

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.musikkorps.no/politiattest

Bilder fra Dreamstime og Hunstad Skolekorps